Phone

+90 212 224 57 00 -- 05466824830

  • Bilişim suçları Bilişim suçları, TCK’da şu numara ve başlıklar altında yer almaktadır: “Kişilere karşı suçlar” kısmının dokuzuncu bölümünde “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar” başlığı altında m. 135 “kişisel verilerin kaydedilmesi suçu”, m. 136 “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”, m.138 “verileri yok etmeme suçu”. “Topluma karşı suçlar” kısmının […]