Phone

+90 212 224 57 00 -- 05466824830

  • dolandırıcılık suçu MADDE 157- Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkanını zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir. KORUNAN MENFAAT: Kişilerin malvarlığı korunmaktadır. SUÇUN MADDİ UNSURLARI FAİL: Fail herkes olabilir. Haksız çıkar elde eden kimse failden başkası […]